Om Ernæringsteamet

Ernæringsteamet ble etablert i 2009, og har siden da jobbet for å gjøre den kliniske ernæringsfysiologen mer tilgjengelig. Dette skjer i møter med pasienter direkte, eller ved å være fleksibel for annet helsepersonell som ønsker hjelp og/eller kompetanseheving om ernæring. Mange har også vært på kurs/foredrag med Ernæringsteamet.

Ernæringsteamet formidler evidensbasert kunnskap, og følger gjeldende retningslinjer. Ernæringsteamet drives av kliniske ernæringsfysiologer. Vi er autorisert helsepersonell.

Hanne Lessner

Hanne er gründer og daglig leder av Ernæringsteamet.

Master i klinisk ernæring fra Universitetet i Oslo, 2009. : «Reported food and energy intake among morbidly obese women, and the effect of a low-calorie-diet among obese women with PCOS -  with regard to markers for cardiovascular disease»

Over 10 års erfaring med vektreduksjon, både i grupper og individuelt. Hun har ledet vektreduksjonsgrupper ved Oslo Universitetssykehus, og var i 5 år tilknyttet Idrettens helsesenter som ansvarlig for ernæring i vektbehandlingen der.

Hanne er i dag tilknyttet barn og unges psykiske helsevern (BUP) og voksenhabiliteringen ved Akershus Universitetssykehus. På BUP bistår hun en poliklinisk familieenhet som jobber med spiseforstyrrelser.

Hun har vært en del av nettverket til Olympiatoppen og Sunnidrett i mange år, og har de siste årene jobbet som konsulent for helseavdelingen i Olympiatoppen, som en del av spiseforstyrrelsesteamet.

Hanne har undervist ved flere høyskoler og holdt mange foredrag.

Oddbjørg Stokkeland

Utdannet klinisk ernæringsfysiolog ved Universitetet i Bergen, 2013.  Masteroppgave om effekten av fiskeproteintilskudd på overvektige voksne.

Oddbjørg har jobbet med ernæring innen flere ulike sektorer, blant annet matindustrien for Axa, som kostholdsveileder for ulike toppidrettsklubber og i spesialisthelsetjenesten med ernæringsbehandling av ulike sykdommer på Stavanger Universitetssykehus. Hun har også jobbet med forebyggende helsearbeid ved frisklivssentralen i bydel Søndre Nordstrand i Oslo, hvor hun i tillegg til kostholdsveiledning- og kursing jobbet med røykesluttveiledning, stressmestring og gode søvnvaner. Det siste året har hun jobbet med behandling og oppfølging av barn med fedme ved Ullevål sykehus.

I dag jobber hun, foruten om i Ernæringsteamet, med behandling og oppfølging av barn på Ullevål sykehus. Via Ernæringsteamet er hun også tilknyttet avdeling for voksenhabilitering og alderspsykiatrisk avdeling ved Akershus Universitetssykehus.

Oddbjørg deltar i tillegg i nasjonal faggruppe for kliniske ernæringsfysiologer som jobber med barnefedme, samt i faggruppen for kliniske ernæringsfysiologer som jobber i kommunen.

 

Ingrid Tofte

Utdannet klinisk ernæringsfysiolog ved Universitetet i Oslo, 2017.

Bred kunnskap og erfaring med kostholdsveiledning innenfor flere tilstander/sykdommer; inkludert overvekt/fedme, diabetes, hjerte- og karsykdom, cøliaki, inflammatorisk tarmsykdom, irritabel tarm, revmatisk sykdom og undervekt/underernæring. Ingrid har også erfaring med å holde foredrag tilpasset gruppe og tilstand/sykdom.

Foruten om i Ernæringsteamet, jobber Ingrid ved Rikshospitalet OUS. Før dette har hun jobbet ved Radiumhospitalet OUS og Helgelandssykehuset HF Mo i Rana.